Юридична консультація письмово

Наше об’єднання готове надати юридичні послуги з надання консультацій у сфері цивільного, господарського, фінансового (податкового), а також інших галузей права. Наші фахівці зможуть проаналізувати ваші договірні відносини, правовідносини, що виникають з інших підстав, визначити шляхи мінімізації оподаткування і багато іншого.

В сучасних умовах, при такому нестабільному, що постійно змінюється, законодавстві ризик вчинення помилки дуже великий. Крім того, часто лише юрист зможе визначити підводні камені тієї або іншої правової ситуації, в тому числі встановити наявність прихованих умов угоди.

Базова вартість письмової консультації складає 800 грн. Вартість консультації визначається за згодою сторін залежно від її об’єму.

Для надання консультації клієнт дає письмовий запит і прикладає до нього необхідні, на його думку, документи, наприклад: договір, претензія, запит органу державної влади. У разі недостатності наданих документів наш юрист запросить їх.

Складена юристом консультація підписується керівником Юридичного об’єднання «СН-груп», фахівцем, який її склав, і скріплюється печаткою. Вказане, а також механізм додаткової перевірки вихідної документації, є гарантією надання послуги найвищої якості.

Безпомилкові дії наших клієнтів слугують додатковою винагородою за нашу працю.

Ми зробимо все, щоб ви досягли успіху.

З повагою,
Юридичне об’єднання «СН-груп».

Юридична консультація усно

Наше об’єднання готове надати юридичні послуги з надання консультацій у сфері цивільного, господарського, фінансового (податкового), а також інших галузей права. Наші фахівці зможуть проаналізувати ваші договірні відносини, правовідносини, що виникають з інших підстав, визначити шляхи мінімізації оподаткування і багато іншого.

В сучасних умовах, при такому нестабільному, що постійно змінюється, законодавстві ризик вчинення помилки дуже великий. Крім того, часто лише юрист зможе визначити підводні камені тієї або іншої правової ситуації, в тому числі встановити наявність прихованих умов угоди.

Надання усної консультації юриста коштує 100 грн./год. і тарифікується за кожні завершені 30 хв. Таким чином, консультування впродовж 45 хв. коштуватиме 50 грн., тобто оплачуються «закриті» півгодини.

За бажанням клієнта надана юристом усна консультація може бути викладена письмово на спеціальних умовах, тобто за меншу, ніж надання окремої письмової консультації, плату.

Безпомилкові дії наших клієнтів слугують додатковою винагородою за нашу працю.

Ми зробимо все, щоб Ви досягли успіху.

З повагою,
Юридичне об’єднання «СН-груп».

Комплексне юридичне обслуговування

Наше об’єднання готове надати послуги по комплексному юридичному обслуговуванню підприємств і підприємців.

У сучасних соціально-політичних, економіко-правових умовах швидке реагування на зміни законодавства, несумлінну політику партнерів по бізнесу не можна представити без правового контролю і відповідного юридичного забезпечення. У свою чергу, допущена юридична помилка прямо впливає на прибуток підприємства.

Комплексне юридичне обслуговування — це уніфікована послуга, яка цікава підприємствам і підприємцям, у штаті яких відсутній юрист, або існує необхідність у додатковому «страхувальному» консультуванні, узгодженнях для штатного юриста.

Комплексне юридичне обслуговування передбачає надання всіх послуг на 10-30% дешевше, а також безкоштовне щоденне усне консультування клієнта (до 30 хв.). Усне консультування здійснюється як по телефону, так і в офісі Юридичного об’єднання «СН-груп».

Комплексне юридичне обслуговування дозволяє, не задумуючись про вартість послуг і пошук юридичної фірми, приймати зважені, юридично правильні рішення, починати активні дії, протидії з мінімальними витратами часу.

Чим ще вигідно комплексне юридичне обслуговування для клієнта?

 • Уклавши договір на комплексне юридичне обслуговування, клієнт фактично наймає цілу команду різнопрофільних фахівців, платячи, при цьому, менше, ніж якби подібні співробітники приймалися в штат.
 • Ви платите гроші винятково за виконану роботу, причому самі затверджуєте кількість годин корисної роботи юриста.
 • Клієнти, що уклали договір на комплексне юридичне обслуговування, автоматично одержують знижку до 10%.
 • Завдання, що надходять від клієнтів, які уклали договір на комплексне юридичне обслуговування, виконуються в пріоритетному порядку.

Клієнтам, основним видом діяльності яких є торгівля, даний вид послуг також буде корисний з погляду упорядкування договірної бази, установлення правил її ведення.

Початком комплексного юридичного обслуговування, як правило, є проведення правового аудиту діяльності клієнта.

Вартість комплексного юридичного обслуговування складає 200 грн. за годину «корисної роботи» юриста. Під«корисною роботою» маються на увазі винятково дії, пов’язані з застосуванням юристом своїх спеціальних знань, тобто клієнт не оплачує час, витрачений на дорогу в суд, чекання початку судового засідання і т.п. Витрати, пов’язані з відрядженнями, інші витрати оплачуються додатково в порядку і розмірах, погоджених із клієнтом.

Принцип «Усі можливі послуги — за фіксовану плату», часто пропонований нашими колегами, на жаль себе не виправдав. Як правило, через деякий час клієнт залишається незадоволеним, саме тому ми пропонуємо дану схему співробітництва, а саме — комплексне юридичне обслуговування.

Ми зробимо все, щоб ви досягли успіху.

З повагою,
Юридичне об’єднання «СН-груп».

Правовий дью ділідженс [legal due diligence]

Юридичне об'єднання «СН-груп» вже більше шести років є надійним партнером для своїх клієнтів у правових аспектах ведення бізнесу. Крім іншого ми вже зарекомендували себе фахівцями в області корпоративного, податкового права, бухгалтерського обліку та звітності.

Останнім часом досить популярною є послуга по проведенню аналізу юридичних осіб як об'єкта інвестування - Дью ділідженс [due diligence].

Due diligence [дью ділідженс] - це перевірка благонадійності фінансового стану компанії. Як правило здійснюється перед покупкою корпоративних прав, злиттям з нею та ін.

Наша компанія готова надати послугу правового дью ділідженс [legal due diligence] юридичних осіб України, вартість якої стартує з 8000 грн. і залежить від обсягу інформації для аналізу.

Правовий дью ділідженс [legal due diligence] включає в себе:

 • перевірку бухгалтерського (податкового) обліку та звітності силами наших фахівців;
 • податкову перевірку - отримання внутрішньої інформації за даними податкової служби;
 • комплексну юридична перевірку - аналіз статутних та правовстановлюючих документів, угод, відносин з контрагентами, в т. ч. по спорах у суді (частково) та ін.
 • складання письмового звіту.

Таким чином, результатом надання послуги «правовий дью ділідженс [legal due diligence]» стане формування повного і об'єктивного уявлення про юридичну особу, його стан і можливі ризики для запланованих операцій з ним.

Ми зробимо все, щоб ви досягли успіху.

З повагою,
Юридичне об'єднання «СН-груп».

 

Дью ділідженс [due diligence]

Адвокат - це перш за все фахівець, який має вищу юридичну освіту і досвід роботи в галузі права. Тобто кваліфікація адвоката як юриста додатково підтверджується з боку держави видачею відповідного свідоцтва, що наділяє його також і додатковими правами.

Досвід показує, що багато адвокатів (частіше - вихідці з правоохоронних органів) слабо розбираються в особливостях так званих економічних злочинів - кримінальних злочинів в сфері господарської діяльності, проти власності та службових. Вони не обслуговували суб'єктів господарювання (оподаткування, ліцензування, корпоративне право, договірні відносини та інше), що дещо обмежує їхні професійні навички.

Відмінною особливістю адвокатів нашої компанії є як раз їх спеціалізація - це «економіка». Наші кримінальні адвокати спеціалізуються на злочинах у сфері господарської діяльності, проти власності, службових.

Адвокати, як правило, працюють в Києві, крім захисту клієнтів у кримінальному процесі мають великий досвід представництва інтересів клієнтів також в адміністративних і господарських судах.

Часто податкові спори, що розглядаються адміністративними судами, деякі господарські та інші, є можливою відправною точкою в потенційній кримінальній справі. В цьому випадку також правильно зупинити свій вибір на нашому об'єднанні, так як ми допоможемо вам на всіх етапах.

Таким чином, наші адвокати потрібні, якщо вам необхідний:

 • адвокат в Києві;
 • податковий адвокат;
 • адвокат в цивільних, господарських та адміністративних справах;
 • кримінальний адвокат - захисник у кримінальному процесі;
 • сімейний адвокат.

Ціна послуг адвоката залежить від складності та інтенсивності роботи, необхідної кількості фахівців і становить:

 • адвокат в цивільних, господарських та адміністративних справах - від 5000 грн.;
 • адвокат - захисник у кримінальному процесі - від 10 000, також додатково узгоджується вартість участі в слідчих діях, судових засіданнях, відвідувань СІЗО та інше;
 • адвокатський запит (поза іншою замовленою послугою) - 800 грн.

Багато хто вважає, що в нашій країні правова позиція в справі не має значення і покладаються виключно на знайомства, якісь домовленості та інше. Ми ж переконані, що в більшості випадків без якісної роботи юриста, адвоката, без професійного захисту інтересів неможливо добитися позитивного результату, як і хороших домовленостей.

Ми зробимо все, щоб ви досягли успіху.

 

З повагою,
Юридичне об'єднання «СН-груп».

Нове на сайті

Процедура взаємозаліків зобов’язань
20.01.2014 - 16:03
Реєстрація, постановка на облік договору про спільну діяльність (просте товариство)
13.01.2014 - 13:58
Перепустка на проїзд в центр Києва
23.12.2013 - 16:49
Нецільове використання земель, переданих в оренду
19.12.2013 - 15:33

Популярні матеріали

За весь час: