Правовий механізм збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

версія для друкуPDF version

На сьогоднішній день чинним законодавством передбачено такі основні етапи збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю(далі - ТОВ):

  • прийняття учасниками ТОВ відповідного рішення про зміну розміру статутного капіталу;
  • внесення змін до статуту ТОВ, шляхом підписання нової редакції статуту;
  • державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ;
  • формування збільшеного розміру  статутного капіталу вкладами учасників.

А тепер більш детально  розглянемо, перераховані вище,  етапи збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.В пп. “б” ст. 41 та ст. 59 ЗУ “Про господарські товариства” вказано, що право прийняття рішення щодо зміни розміру статутного капіталу віднесено виключно до повноважень загальних зборів учасників. Таке рішення буде правомочним лише тоді, коли за нього проголосують учасники, які володіють більш ніж 50 відсотків від загальної кількості голосів. Рішення оформляється протоколом загальних зборів про збільшення статутного капіталу, одночасно із цим затверджуються відповідні зміни до статуту.Перш ніж розпочати процедуру збільшення статутного капіталу ТОВ, учасники повинні пересвідчитися, чи існує заборгованість по внесках до діючого статутного капіталу. При наявності такої заборгованості збільшення статутного капіталу забороняється. Ця вимога чітко зазначена в ч.6 ст.144 ЦК України та в ст.ст. 16,52 ЗУ ”Про господарські товариства”.Відповідно до ст.115 ЦК України, ст. 86 ГК України та ст.13 ЗУ ”Про господарські товариства” джерелами збільшення статутного капіталу ТОВ  є: грошові кошти(зокрема, в іноземній валюті),нерухоме й рухоме майно (будівлі, устаткування та інше),цінні папери, майнові права, а також відчужувані права, що мають грошову цінність (право користування природними ресурсами, майнові права на об’єкти  права інтелектуальної власності).В ч.5 ст.8 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” встановлені вимоги щодо належного оформлення статуту, до них відносяться:1) внесені зміни оформляються викладенням нової редакції статуту або окремим додатком до статуту (на титульній сторінці додатку проставляється відмітка, яка вказує на те, що додаток є невід’ємною частиною статуту); 2) зміни викладаються в письмовій формі, обов’язково прошиваються, пронумеровуються та підписуються учасниками (або уповноваженими особами) загальних зборів .З моменту державної реєстрації збільшення (зміни) статутного капіталу, рішення учасників набирає чинності. Згідно ст.29 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” для проведення держреєстрації змін до установчих документів державному реєстратору подаються наступні документи:

  • протокол загальних зборів учасників з відповідним рішенням про збільшення статутного капіталу (примірник оригіналу);
  • діючий статут ТОВ;
  • два примірники статуту з відповідними змінами у новій редакції;
  • документ, що підтверджує оплату реєстраційного збору в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (квитанція з відміткою банку, тощо);
  • заповнена реєстраційна картка (форма 3).

Державний реєстратор після проведення реєстрації змін до установчих документів відразу повертає заявнику примірник статуту з відміткою проведення державної реєстрації, який вже має юридичну силу.Стосовно формування збільшеного статутного капіталу, то закон не встановлює конкретних вимог щодо строку внесення учасниками вкладів, тобто санкції за не своєчасне внесення вкладів відсутні(на відміну від „первинної” реєстрації  юридичної особи).Суходольський Денис - юрисконсульт юридичного об'єднання «СН-груп»

Популярні матеріали

За весь час: