Претензія про сплату неустойки за недопоставку продукції

версія для друкуPDF version

Здійснення комерційних планів будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності обов’язково включає в себе укладання договорів і угод. В договорі підприємці викладають свої наміри та розрахунки, а їх також прагнення отримати прибуток. На мою думку, успішність комерційної операції залежить не тільки від правильно складеного та оформленого договору, а й від того як сторони виконують договірні зобов’язання.У випадку невиконання чи неналежного виконання умов договору однією з сторін наступають негативні наслідки для другої сторони, що тягне за собою виникнення господарського спору, який може бути передано до господарського суду. Тобто, згідно ст.1 та ст.12 ГПК України, спори такого характеру підвідомчі господарським судам.Господарські суди вирішують господарські спори в порядку позовного провадження.Відповідно до ст.6 ГПК України, досудове врегулювання спорів здійснюється зверненням підприємства, права та законні інтереси якого порушено, з письмовою претензією до підприємства яке ці права та інтереси порушило.Претензія – це вимога стосовно добровільного усунення порушень умов договору (угоди) або чинного законодавства. У тексті претензії зазначаються:

  • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, якому претензія пред’являється, дата і номер претензії;
  • обставини, на підставі яких пред’явлено претензію, докази;
  • вимоги заявника претензії;
  • сума та розрахунок претензії;
  • перелік документів, що додаються до претензії.

Документи, що підтверджують вимоги заявника , додаються в оригіналах чи в належним чином засвідчених копіях. Документи, які є в іншої сторони додавати до претензії непотрібно, але про це слід вказати у претензії.Претензія повинна бути підписана повноважною особою підприємства (керівником) або їхнім представником і надсилається адресатові цінним або рекомендованим листом чи вручається під розписку.В ГПК України не встановлено строку звернення з претензією до порушника умов договору.Суходольський Денис - юрисконсульт юридичного об'єднання «СН-груп»

Популярні матеріали

За весь час: