Дві причини для реєстрації ТОВ

версія для друкуPDF version

Насправді причин більше. В цій публікації ми назвемо тільки головні.
Перш за все наведемо статтю 128 Господарського кодексу «Громадянин у сфері господарювання».
Так, громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 Господарського кодексу.
Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

Таким чином, фізична особа підприємець здійснюючи підприємницьку діяльність ризикує усім майном, що в нього є або буде, та несе повну відповідальність по зобов’язанням, що виникатимуть в його діяльності.

Добре, що та ж 128-ма стаття ГК України передбачає, що громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо як підприємець або через власне підприємство, що ним створюється, із залученням або без залучення найманої праці, самостійно або спільно з іншими особами.

Реєстрація ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю) необхідна не менш ніж по двом причинам.

ПРИЧИНА I «Нововведення Податкового кодексу» – з  1 квітня 2011 року підприємствам на загальній системі оподаткування стане невигідно працювати з приватними підприємцями – платниками єдиного податку.
Відповідно до підпункту 139.1.12. статті 139 Податкового кодексу витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації) не включаються до складу витрат підприємства – платника податку на прибуток підприємств.

Таким чином, стає зрозумілим, що з 1 квітня 2011 року підприємці – платники єдиного податку зможуть співпрацювати лише із такими ж підприємцями або кінцевими споживачами – фізичними особами. А для ширшого співробітництва їм знадобиться реєстрація ТОВпідприємства. Наступна причина відповість на питання, чому саме ТОВ.

ПРИЧИНА II «Повна чи обмежена відповідальність».
Відповідно до статті 42 Господарського кодексу «Підприємництво як вид господарської діяльності» підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Таким чином, навіть із визначення підприємництва випливає, що це ризикована діяльність. А як вже згадувалося громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.
На відміну від наведеного учасники товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів до статутного капіталу.
Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом. (Стаття 140 Цивільного кодексу України – поняття товариства з обмеженою відповідальністю).
Таким чином, щоб обмежити свою відповідальність при здійсненні підприємництва певною сумою, необхідно здійснити реєстрацію ТОВ. Відповідно до статті 52 Закону України «Про господарські товариства» статутний (складений) капітал товариства з обмеженою відповідальністю у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, діючій на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.
Тобто можна обмежити відповідальність (станом на момент написання цієї публікації) до 941 гривні.

Таким чином, переваги реєстрації ТОВ очевидні.

Сметана Василь – юрисконсульт
Юридичного об’єднання «СН-груп»

Нове на сайті

Частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю - спільна сумісна власність подружжя?
28.03.2013 - 13:10

Популярні матеріали

За весь час: